Διοικητικό Συμβούλιο

 

Δανιηλίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος

Ασμχος (ΤΥΜ)

Τηλ. 6983 501543 (vpn), 2310 649585

 

Λασπίδης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

Σγος (ΤΥΗ)

Τηλ. 6983 516826 (vpn), 2310 523852

 

Μυλώσης Νικόλαος, Γραμματέας

Σγος (ΥΥΔ),

6936 628038 (vpn) , 2310 443818

 

Γιαννακίδης Συμεών, Ταμίας

Επγός (ΥΥΔ)

Τηλ. 6983 527898 (vpn), 23920 26655

 

Χριστίδης Γεώργιος, Δχστης Υλικού

Επγός (ΤΥΟ)

Τηλ. 6983 501125 (VPN), 2310 024941